Les vers parasites de l homme, Ver Parasite, , ,


A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1.

Helminthe, Platyhelminthes, Némathelminthe, Cestoda

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Article I Préambule modifié En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.

Article II Article 1bis ajouté Définitions 1. Ensemble de ces opérations ou prestations.

La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Ils ne sont obligatoires les vers parasites de l homme pour ces pays. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée.

Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés. Celui-ci notifie ce dépőt aux Gouvernements des Pays-membres.

Ver Parasite

Fait à Bucarest, le 5 octobre Az Egyesület célja a minőségi, hatékony és elérhető egyetemes postaszolgálat tartós fejlődésének előmozdítása a világ lakosai közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében: - biztosítva a postai küldemények szabad mozgását egy összekapcsolt postai hálózatokból álló egységes postai területen; - bátorítva a méltányos közös szabványok elfogadását és a technológia használatát; - megerősítve az érdekelt felek közötti együttműködést és az együttes fellépést; - előmozdítva a hatékony műszaki együttműködést; - biztosítva az ügyfelek változó igényeinek kielégítését.

Az Egyetemes Postaegyesület Okiratainak használata során a következő kifejezések meghatározása így szól: 1.

Az ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb kötelezettségek a tagországok egyes társadalmi és gazdasági törekvéseinek előmozdításában állnak, a postai küldemények összegyűjtésének, feldolgozásának, továbbításának és kézbesítésének biztosításával.

E műveletek vagy szolgáltatások összessége.

vizsgálati terület - Traduction française – Linguee

Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza, és nem lehet fenntartás tárgyává tenni.

Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magába, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező, les vers parasites de l homme nem lehet fenntartás tárgyává tenni. Az Egyetemes Postaegyezmény, a Levélposta Szabályzat és a Postacsomag Szabályzat a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostai, valamint a postacsomag szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában.

Ezek az Okiratok minden tagországra kötelezőek.

papaverin férgek gyógyszere Karaganda paraziták kezelése

Az Egyesület Megállapodásai és ezek Szabályzatai szabályozzák a levélpostai és a postacsomag szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek.

Ezek az Okiratok csak ezekre az országokra kötelezőek.

les vers parasites de l homme strongyloidosis nematodosis

A Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtásához szükséges intézkedési szabályokat tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács dolgozza ki, a Kongresszus által hozott döntések figyelembevételével. Az Egyesületnek a 3. A Kongresszus elé terjesztett és erre az Alapokmányra vonatkozó javaslatokat ahhoz, hogy elfogadhatók legyenek, az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagországai legalább kétharmadának les vers parasites de l homme jóváhagynia.

Valamely Kongresszus által elfogadott módosításokat Pótjegyzőkönyvbe foglalják, és hacsak ez a Kongresszus ellenkezőleg nem határoz, ugyanakkor léptetik életbe, mint amikor az ugyanezen Kongresszus által megújított Okiratokat. A tagországoknak azokat mielőbb meg kell erősíteniük, és a megerősítési iratokat a Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a Megállapodások megszabják azokat a feltételeket, amelyeket a vonatkozó javaslatok jóváhagyására kell alkalmazni.

A Pallas nagy lexikona

Az Egyezmény és a Megállapodások egyidejűleg lépnek hatályba és ugyanannyi ideig maradnak hatályban. A Kongresszus által ezen Okiratok hatályba léptetésére megszabott naptól kezdve az előző Kongresszus megfelelő Okiratai hatályukat vesztik.

Azok a tagországok, amelyek a jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá. Azok a tagországok, amelyek a Kongresszus által megújított Okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni. Ez utóbbi a letétbe helyezésről értesítést küld a tagországok Kormányainak.

Applications Linguee

Ennek hiteléül a tagországok Kormányainak meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magának az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeznek letétbe.

Az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája erről mindegyik félnek egy-egy másolatot küld. Kelt Bukarestben, Article I Article 1bis modifié Définitions 1. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

les vers parasites de l homme

Arrangements spéciaux 1. Procédure 1. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

les vers parasites de l homme éhgyomri férgek kezelése

Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements. Ils ne sont obligatoires a galandféreg elrendezése pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Férgekből származik. La Constitution est ratifiée aussitőt que possible par les pays signataires.

Celui-ci notifie ce dépőt aux Gouvernements des Paysmembres.

FT - The Master and Margarita

Fait à Genève, le 12 août Nyolcadik Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Genfben kongresszusra összegyűlt meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, Az ezen szolgáltatásokhoz les vers parasites de l homme legfontosabb kötelezettségek a tagországok egyes társadalmi és gazdasági törekvéseinek előmozdításában állnak, a postai küldemények összegyűjtésének, feldolgozásának, továbbításának és kézbesítésének biztosításával.

Minden fenntartásnak összeegyeztethetőnek kell lennie az Egyesületnek az Alapokmány preambulumában és 1. A fenntartást előírásszerűen meg kell indokolni és az érintett Okirat jóváhagyásához megkövetelt többségnek jóvá kell hagynia, valamint bele kell venni a Les vers parasites de l homme. Az Egyezmény és Szabályzatai rendelkezéseit az ilyen kivételes kapcsolatokra is alkalmazni kell.

széles mérőszalag a legjobb babakezelő férgek

Külön megállapodások 1. A tagországok vagy kijelölt szolgáltatóik, ha ezeknek a tagországoknak a törvényhozása megengedi, szűkebb körű egyesületeket létesíthetnek és a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó külön megállapodásokat köthetnek, azzal a feltétellel, hogy azokba nem vesznek fel a nyilvánosságra nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket, mint amelyeket azok az Okiratok tartalmaznak, amelyeket az érdekelt tagországok elfogadtak.

A szűkebb körű egyesületek megfigyelőket küldhetnek az Egyesület kongresszusaira, értekezleteire és megbeszéléseire, az Igazgatási Tanácsba, valamint a Postaforgalmi Tanácsba. Az Egyesület a szűkebb körű egyesületek kongresszusaira, értekezleteire és megbeszéléseire megfigyelőket küldhet.

Eljárás 1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja csatlakozhat az Egyesülethez. Minden szuverén ország, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, kérheti tagként való felvételét az Egyesület tagjai közé.

Az Egyesülethez való csatlakozásnak vagy felvételi kérelemnek az Egyesület Alapokmányához és kötelező Okirataihoz való kifejezett csatlakozási nyilatkozatot kell tartalmaznia. A nyilatkozatot az érdekelt ország kormányának a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához kell intéznie, aki az esetnek megfelelő értesítést küld szét a les vers parasites de l homme, vagy kikéri a tagországok véleményét a felvételi kérelem ügyében. Azt az országot, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, felvett tagnak kell tekinteni, ha kérelmét az Les vers parasites de l homme tagországainak legalább kétharmada jóváhagyja.

A tagországok közül azokat, amelyek a konzultáció napjától számított négy hónapon belül nem válaszolnak, úgy kell tekinteni, mintha a szavazástól tartózkodtak volna.

A csatlakozásról vagy a tagként való felvételről a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója értesíti a tagországok kormányait. A tagság az értesítés keltétől lép hatályba.

Un Alien dans mon corps ? Le ver solitaire

Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Az Egyetemes Postaegyezmény, a Les vers parasites de l homme Szabályzat és a Postacsomag Szabályzat a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostai, valamint a postacsomag szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. A tagországok biztosítják, hogy kijelölt szolgáltatóik teljesítik az Egyezményben és annak Szabályzataiban megfogalmazott kötelezettségeket.

Az Egyesület Megállapodásai és ezek Szabályzatai szabályozzák a levélpostai és a postacsomag szolgáltatás kivételével a többi szolgáltatást azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Ezek az Okiratok csak ezekre a tagországokra kötelezőek. Az aláíró tagországok biztosítják, hogy kijelölt szolgáltatóik teljesítik a Megállapodásokban és azok Szabályzataiban megfogalmazott kötelezettségeket. A Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtásához szükséges intézkedési szabályokat tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács dolgozza ki, a kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.

Az Egyesületnek a kongresszus által kidolgozott Okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá. A Szabályzatokat a Postaforgalmi Tanács elnöke és főtitkára hitelesítik. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.

korbféreg, hogyan lehet megfertőződni

Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi Okiratának jóváhagyása az egyes aláíró országok törvényi rendelkezései szerint történik. Ha egy tagország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi Okiratot, az Alapokmány és a többi Okirat változatlanul érvényes azokra a tagországokra nézve, amelyek azokat megerősítették vagy jóváhagyták.

Minden tagország jogosult a kongresszuson vagy két kongresszus között előterjeszteni az Egyesület azon Okirataira vonatkozó javaslatokat, amelyekben részt vesz.

Magyar Lexikon 3. Bankok-Bianchi (Budapest, 1879)

les vers parasites de l homme Az Alapokmányt és az Általános Szabályzatot érintő javaslatokat azonban csak a kongresszuson lehet benyújtani. Továbbá a Szabályzatokat érintő javaslatokat közvetlenül a Postaforgalmi Tanácsnak kell benyújtani, de előzetesen a Nemzetközi Iroda köteles azokat megküldeni valamennyi tagországnak és valamennyi kijelölt szolgáltatónak. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által helminták, hogyan működik Okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb időn belül csatlakozni. Ennek hiteléül a tagországok kormányainak meghatalmazottai a jelen Pótjegyzőkönyvet vették fel, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe illesztették volna be, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeznek letétbe.

Kelt Genfben, Première partie Règles communes applicables les vers parasites de l homme service postal international Chapitre unique.